top of page

Anat Baniel Metodu®

NöroHareket

 

 

 

 

Hareket hayattır. Hareketsiz bir hayat düşünülemez.

Moshe Feldenkrais

Anat Baniel Metodu® NöroHareket (ABMNH), beynin öğrenme ve algılama potansiyelini artırmayı amaçlayan bir farkındalık çalışmasıdır. 

 

Beynin kendini değiştirebilme gücünden yola çıkarak yapılan çalışmalarda amaç; yeni nöral bağlantılar kurarak, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve yaratıcı yetkinlikleri yavaş, yumuşak ve farkındalıkla yapılan hareket ile, yeni deneyimler kazanarak geliştirmektir.

 

Bu sayede bedenimizi daha doğru kullanmayı öğrenir, yeni hareket kalıpları oluşturup, dayanıklılığı, esnekliği, canlılığı artırabilir, ağrılarımızdan kurtulabilir ve beynimize yeni fonksiyonlar kazandırabiliriz. 

 

Bireyleri mevcut sınırlarının ötesine götürmek için beynin doğal plastisitesini öğrenme temelli bir yaklaşım ile kullanan ABM, bir terapi ya da tedavi cinsi değildir.

 

Zihni ve bedeni geliştirmeye, ve birbiriyle bütünleşmesine yönelik yapılan ABM çalışmaları,

her yaştan insana açıktır.

Feldenkrais & Anat Baniel Method

 

 

 

Sağlığa bütünsel yaklaşan ve hareketi araç olarak kullanan “Anat Baniel Metodu”, temellerini Feldenkrais yönteminden almıştır.

 

Fizikçi, mühendis, judo eksperi, eğitimci ve araştırmacı olan Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984) ile uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulan klinik psikolog Anat Baniel, zaman içinde metodu geliştirip, bilimsel bakış açısıyla destekleyerek kendi adını verdiği Anat Baniel Metodu'nu oluşturmuştur.

 

Anat Baniel, 30 seneyi aşkın zamandır kronik ağrılardan kaza ve yaralanmalara, genetik anomalilerden nörolojik sıkıntılara sahip yetişkin, atlet, dansçı ve çocuklarla San Francisco'daki merkezinde çalışmaktadır.

 

Dünyanın birçok yerinde seminer ve workshoplar veren Anat Baniel, "Move into Life" ve "Kids Beyond Limits" isimli iki kitap yazmıştır. Kids Beyond Limits kitabı "Sınırlarını Aşan Çocuklar" adıyla Türkçe olarak Doğan Kitap tarafından basılmıştır.

 

Metodla ilgili daha fazla bilgi için www.anatbanielmethod.com

Sınırlarını Aşan Çocuklar 

kitapçılarda!

 

"Bu kitap, kendi tanımımla “beyin plastisitesi devriminin” önemli pratik sonuçlarını ortaya koyan bir manifestodur. Beyinlerimiz sürekli bir değişim içindedir. Ne zaman yeni bir beceri kazansak veya bir beceride ustalaşsak, beyin makinemizi fiziksel olarak yeniden düzenleriz; diğer bir deyişle yeniden yapılandırarak uzmanlaştırırız. Her yeni beceri veya becerilerde ustalaşma, beyinde gerçekleşen bu tür fiziksel değişimlerin bir sonucudur.

 

Peki, insanlara bahşedilmiş olan bu önemli avantajdan, biz yaşamlarımızda nasıl daha iyi yararlanabiliriz? Büyüyen çocuğumuzun, insanlara özgü bu yetenekten en iyi şekilde yararlanması için ne yapabiliriz? Tepki vermekte, eyleme başlamakta, anlamakta, gerektiği gibi hareket etmekte ve kendi dünyasına hakim olmakta zorlanan çocuklar, beyin plastisitesinden yararlanarak, onları daha iyi bir yaşama götürecek yolda gelişip, becerilerini geliştirebilirler.

 

Eğer böyle çocuklarla -yazarın mükemmel bir şekilde anlattığı gibi- gerçek bir iletişim kurulabilirse, özel gereksinimlere sahip çocukların hemen hepsinde, uygun yönlendirmeyle kayda değer, sürekli ve bazen gerçekten de inanılmaz gelişmeler sağlanabilir."

 

Dr. MICHAEL MERZENICH,

California Üniversitesi (San Francisco) Fahri Profesörü, Ulusal Bilim Akademisi ve Ulusal Tıp Akademisi Üyesi, Sinirbilim Uzmanı

 

bottom of page