top of page

9 Temel Esas

'9 Temel Esas', beynin öğrenme moduna geçmek için ihtiyacı olan kaynaklardır.

Anat Baniel Metodu® NöroHareket'in özünde bulunan "9 Temel Esas"; beynin uyanması, farkındalığın artıp öğrenmenin gerçekleşmesi ve sınırlılıklarını aşıp bireyin içinde yatan potansiyele ulaşması için ihtiyaç duyduğu kaynaklardır.

 

 

Dikkat ile Yapılan Hareket 

Hareket yaşamdır. Hareket, beynin gelişimine ve şekillenmesine katkıda bulunur. Bunun karşılığında bütün hareketlerimizi -bedenimizin hareketlerini, düşüncelerimizi, hislerimizi ve duygularımızı- düzenleyip şekillendiren de yine beyindir. Ancak hareket tek başına yeterli değildir. Otomatik hareketler -bir dikkat göstermeden yaptığımız hareketler- yalnızca zaten mevcut olan kalıplar çerçevesinde gerçekleştirilir. Hareket ederken ne hissettiğimize dikkat ettiğimizde, beynimiz milyarlarca yeni sinir bağlantısı oluşturmaya başlar ve bu bağlantılar değişikliklere, öğrenmeye ve dönüşüme zemin hazırlar.

2 Yavaşlık

Ancak bildiğimiz şeyleri hızlı yapabiliriz. Yeni beceriler edinip bunlarda ustalaşmak ve kısıtlılıkların üstesinden gelmek için, yapmamız gereken ilk şey yavaşlamaktır. Yavaş olan şey beynin dikkatini çeker ve yeni bağlantıların oluşmasına neden olur. 

 

3 Çeşitlendirme

Çeşitlilik, beynin hareketlerimiz, hissettiklerimiz, düşüncelerimiz ve eylemlerimizle ilgili yeni olasılıklar yaratmak için gereksindiği bilgi zenginliğini sağlar. Farkındalığımızı artırmaya; katılıktan, “sıkışmışlık hissinden” kurtulmamıza yardımcı olur. Yaptığımız her şeye çeşitlilik kattığımızda, bütün duyularımızı harekete geçiririz. Aklımıza yeni fikirler gelir ve yaşamımızda yeni olasılıklar ortaya çıkar.

 

Daha Az Güç Kullanma

Beynin yeni bilgileri alabilmesi için, farklılıkları algılaması gerekir. Hareket ve düşünmeye harcadığımız gücü azaltarak, duyarlılığımızı artırabiliriz. Artan duyarlılık sayesinde, beynimizin en ince farklılıkları bile algılayabilme yeteneğini güçlendirebiliriz. Bu algılar, beynin başarılı eylemler organize edebilmesi, bedensel ve zihinsel olarak daha canlı ve yaşamsal bir hale gelebilmesi için gereksindiği yeni bilgileri edinmesini sağlar.

 

Coşku

Coşku, insanın kendi içinden gelen bir şeydir; geliştirebileceğimiz bir beceridir; hevesli olmayı seçebilir ve bunda başarılı olabiliriz. Coşku beynimize bizim için neyin önemli olduğunu söyler; onu güçlendirmemizi, ön plana çıkarmamızı, daha da gelişmesi için onu enerjiyle beslememizi sağlar. Coşku, bizi yükselten, hem bize hem de etrafımızdakilere ilham veren güçlü bir enerjidir. Beynimizi aydınlatır; değişime öncülük eder.

 

Esnek Hedefler

Hangi yolun bizi hedefimize götüreceğini önceden kestirebilmek mümkün değildir. Hedefimizi bilmek, ama her türlü beklenmedik adıma, yanlış adıma veya yeni yollara da açık olmamız gerekir. Bütün bunlar, hedefimize ulaşma yolunda beynimizin çok değerli bilgiler kazanmasını sağlayacaktır. Esnek hedefler, kaygılarımızı azaltıp yaratıcılığımızı artırır, daha başarılı, canlı ve neşeli olmamıza imkân verir.

 

7 Öğrenme Şalteri

Sağlıklı bebeklerin öğrenme şalterleri açıktır ve gösterge “yükseğe” ayarlıdır. Gözleri parlaktır, hareketleri kıvraktır ve enerjiyle doludurlar. Aynı şeylerin tekrar tekrar yinelenmesi, gündelik stresler, alışılmış düşünce kalıpları öğrenme şalterini kapatma eğilimindedirler. Beynin işlevini gerektiği gibi yerine getirebilmesi için, “öğrenme şalterinin” açık olması gerekir. Şalter bir kez açıldı mı, hangi yaşta olursak olalım, yaşamımız hareket, yaratıcılık ve yeni olasılıklarla dolup taşan harika bir maceraya dönüşür.

 

8 Hayal Gücü ve Düşler

Einstein “Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir" demiş. Beyin, hayal gücü sayesinde, faaliyete geçmeden önce yeni olasılıkları görebilmemizi sağlar. Hayal kurarken beyinde yeni sinirsel bağlantılar oluşur. Hayallerimiz geleceğimizin habercileridir. Bize izleyeceğimiz yolu gösterir, beynimizin gelişip ilerlemesine kılavuzluk ederler. 

 

9 Farkındalık

Farkındalık –bilinçli olma hali-, yaşamımızın herhangi bir anında ne yaptığımız, ne hissettiğimiz, ne düşündüğümüz ve ne deneyimlemekte olduğunuz hakkında bilgi sahibi olmamız anlamına gelir. Farkındalık, otomatikliğin ve dürtüselliğin tam karşısında yer alır. Bizi çok yükseklere çıkartabilen, insana özgü bir özelliktir. Farkındalık, tam bir uyanıklık hali içinde varlık göstermemiz demektir. Beynimiz en yüksek düzeyde çalışmakta, böylelikle etrafımızda ve içimizde olan bitenlerle ilgili en ince ayrıntıları fark etmemizi, olasılık ve olanakları gözden kaçırmamamızı, hızlı öğrenmemizi sağlamaktadır. 

 

 

 

9 Temel Esas ile ilgili daha fazla bilgi için www.anatbanielmethod.com

 

© Copyright, 2010, Anat Baniel Method® Neuromovement®, 

Her hakkı saklıdır, izin ile kullanılmıştır.

bottom of page